Kalkulator zdolności finansowej (dla firm)

Koszty

Stałe miesięczne koszty prowadzenia działalności1:
Inne wydatki stałe2:
Raty innych kredytów:

Majątek

Wartość środków trwałych:
Aktywa finansowe:

Inwestycja

Wartość inwestycji:
Okres kredytowania (miesiące)
Planowany wkład własny:

Wartość kredytu:


1. np. opłaty, wynagrodzenia, itp. w PLN

2. np. ubezpieczenia, raty leasingowe, itp. w PLN

3. saldo rachunków bankowych, wartośc lokat itp.