• Seweryna 6/10, 30-632 Kraków
 • 506 509 964
 • biuro@liberales.pl

Przedmiot:

 • prawo obrotu nieruchomościami
 • prawo rodzinne (podział majątku)
 • prawo spadkowe (stwierdzenie nabycia spadku, dział spadku)
 • prawo cywilne (zniesienie współwłasności, prawo sąsiedzkie)
 • prawo podatkowe (rozliczenie inwestycji w urzędzie skarbowym)
 • prawo administracyjne (planowanie i realizacja inwestycji) 

Oferujemy:

 • doradztwo prawne
 • sporządzanie umów, opinii prawnych
 • sporządzanie wniosków, pozwów, pism procesowych i urzędowych, apelacji, zażaleń
 • sporządzanie sprzeciwów i zarzutów od nakazów zapłaty, w postępowaniu egzekucyjnym
 • obsługę prawną i reprezentację podmiotów prawnych, wspólnot oraz spółdzielni
 • mieszkaniowych, podmiotów zarządzających nieruchomościami
 • obsługę prawną i reprezentacji klientów indywidualnych
 • pomoc i reprezentację w sporach sądowych
 • analizę tekstów prawnych
 • pomoc prawną przy prowadzeniu negocjacji z podmiotami gospodarczymi i osobami fizycznym, przy realizacji inwestycji budowlanych (na wszystkich jej etapach),przy nabywaniu i sprzedaży nieruchomości