• Seweryna 6/10, 30-632 Kraków
 • 506 509 964
 • biuro@liberales.pl
 • ubezpieczenie nieruchomości
 • ubezpieczenie mieszkania
 • ubezpieczenie domu
 • ubezpieczenie mienia od ognia i zdarzeń losowych
 • zalanie wewnętrzne (pękniecie rury, z zaworu od pralki, zmywarki
 • ubezpieczenie zalania z akwarium
 • ubezpieczenie od kradzieży z włamaniem, dewastacji
 • wandalizm
 • odpowiedzialność cywilna rolnika ( osób posiadających powyżej 1 ha gospodarstwa rolnego) – ustawowa
 • ubezpieczenie gospodarstwa rolnego
 • ubezpieczenie OC ( odpowiedzialność cywilna) samochodu
 • ubezpieczenie OC najemcy
 • ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej w życiu prywatnym
 • ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej dla zarządcy nieruchomościami
 • odpowiedzialność cywilna zawodowa dla pośrednika nieruchomości
 • odpowiedzialność cywilna projektanta
 • odpowiedzialność cywilna dla firm
 • ubezpieczenie CARGO
 • ubezpieczenie OC przewoźnika
 • ubezpieczenie do licencji przewoźnika
 • gwarancje finansowe
 • ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej architekta
 • ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej geodety
 • ubezpieczenie firmy świadczących usługi IT