• SM JAGO Sp. z o.o.
 • 506 509 964
 • biuro@liberales.pl

Korzystając z naszych usług (dalej łącznie „Usługi””, a każda Usługa z osobna „Usługa”),powierzasz nam swoje informacje. W ramach poszczególnych Usług zdarza się również, że informacje to powierzasz naszym zaufanym partnerom, czyli stronom trzecim, które istnieją w środowisku naszych Usług, z którymi współpracujemy bezpośrednio lub pośrednio, przede wszystkim w ramach zapewnienia Ci Usług na najwyższym poziomie, jak również w ramach działań marketingowych.

Polityka prywatności służy jako pomoc w zrozumieniu, jakie dane zbieramy i w jakim celu oraz do czego je wykorzystujemy. Te informacje są ważne, dlatego prosimy o dokładne zapoznanie się z tym dokumentem.

ADMINISTRATOR DANYCH OSOBOWYCH

Administratorem danych osobowych jest SM JAGO spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Krakowie, przy ulicy Przewóz 32F/55 zwana dalej SM JAGO.

DANE KONTAKTOWE

Z administratorem można skontaktować się mailowo, pisemnie lub telefonicznie:

 • mailowo, na adres email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.;
 • pisemnie, na adres: ul. Przewóz 32F/55 30-716 Kraków;
 • telefonicznie, pod numerem: 720 770 533.

CEL PRZETWARZANIA

Dane osobowe mogą być przetwarzane przez SM JAGO w celu:

 • przedstawienia najkorzystniejszej oferty ubezpieczeniowej, kredytowej lub leasingowej;
 • w przypadku zawarcia umowy ubezpieczenia, w celu jej profesjonalnej obsługi (wykonywania), w szczególności: na wniosek Klienta zmiany jego danych osobowych, wypowiedzenia aktywnych umów ubezpieczenia, rejestracji umowy kupna-sprzedaży, informowania Klienta o zaległościach w opłacaniu składek za ubezpieczenie, a jeżeli zajdzie taka potrzeba również w celu rozpatrzenia zgłoszonych reklamacji;
 • przedstawienia najkorzystniejszej oferty wznowieniowej, w rocznicę polisy.
 • usługę pośrednictwa w sporządzeniu certyfikatu energetycznego nieruchomości (zwanej dalej "Usługą"), dopasowanie Usługi do potrzeb Klientów, analizowanie i udoskonalenie Usługi oraz zapewnienie bezpieczeństwa Usług.

Przedstawienie najkorzystniejszej oferty kredytowej lub leasingowej może wiązać się z przekazaniem danych osobowych Klienta do uprawnionych osób, zatrudnionych w innych instytucjach finansowych (bankach, leasingodawcach), z którymi SM JAGO współpracuje. Przekazanie danych osobowych Klienta ma na celu jedynie przedstawienie oferty i odbywa się za jego zgodą.

Przedstawienie najkorzystniejszej oferty ubezpieczeniowej oraz oferty wznowieniowej w rocznicę polisy wiąże się z wyliczeniem składki w Towarzystwach Ubezpieczeniowych, z którymi SM JAGO ma podpisaną umowę agencyjną, poprzez umieszczenie danych osobowych Klienta w ich systemach informatycznych.

Towarzystwa Ubezpieczeniowe stosują procesy oparte na zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu, które wiążą się z oceną informacji przetwarzanych na temat Klienta przez system informatyczny (bez udziału i wpływu człowieka) i zaszeregowaniu Klienta do określonej grupy, dla której Towarzystwa Ubezpieczeniowe ustaliła wytyczne dotyczące zasad zawierania umów ubezpieczenia. Na podstawie automatycznej oceny ryzyka ubezpieczeniowego wyliczana jest wysokość składki ubezpieczeniowej. Podstawą profilowania są dane zawarte we wniosku o zawarcie umowy ubezpieczenia oraz dane zebrane na podstawie innych umów ubezpieczenia zawartych przez Klienta z Towarzystwami Ubezpieczeniowymi. Wpływ na wysokość składki ubezpieczeniowej mogą mieć dane dotyczące historii szkodowości pozyskane z Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego, a jeżeli została udzielona na to zgoda także z biur informacji gospodarczej i biur informacji kredytowej. Konsekwencją takiego przetwarzania jest automatyczna decyzja dotycząca wysokości składki lub innych warunków umowy ubezpieczenia.

OKRES PRZECHOWYWANIA DANYCH

W przypadku zawarcia umowy ubezpieczenia dane osobowe będą przechowywane do momentu przedawnienia roszczeń z tytułu tej umowy lub do momentu wygaśnięcia obowiązku przechowywania danych, wynikającego z przepisów prawa, w szczególności obowiązku przechowywania dokumentów księgowych dotyczących umowy ubezpieczenia. Jeśli nie doszło do zawarcia umowy ubezpieczenia, w przypadku udzielenia przez Klienta odrębnej zgody, dane osobowe mogą być przechowywane w celu przedstawienia oferty ubezpieczeniowej w najbliższą rocznicę polisy, ale nie dłużej niż do momentu wycofania zgody na przetwarzanie danych w tym celu.

W przypadku zawarcia umowy kredytowej lub leasingowej, dane osobowe będą przechowywane tylko za zgodą Klienta. Bez odrębnej zgody Klienta, będą przez SM JAGO usuwane.

W przypadku pośrednictwa w sporządzeniu certyfikatu energetycznego nieruchomości kres przetwarzania: do czasu wygaśnięcia danej umowy, z tym zastrzeżeniem, że czasami, dane te mogą być przetwarzane również po wygaśnięciu tej umowy, jednak wyłącznie jeżeli jest to dozwolone lub wymagane w świetle obowiązującego prawa np. przetwarzanie w celach statystycznych, rozliczeniowych lub w celu dochodzenia roszczeń, pomiary statystyczne, marketing (w tym analizowanie i profilowanie danych w celach marketingowych) produktów i usług administratora.

PRAWA OSOBY, KTÓREJ DANE DOTYCZĄ

Klientowi przysługuje prawo:

 • dostępu do swoich danych oraz prawo żądania ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania;
 • wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych – w takim zakresie, w jakim są one przetwarzane na potrzeby marketingu bezpośredniego;
 • do przenoszenia danych osobowych, tj. do otrzymania od administratora danych osobowych w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego oraz prawo przesłania ich do innego administratora;
 • wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych;
 • do wycofania zgody, bez wpływu na zgodność z prawem czynności podjętych przed jej wycofaniem.

W celu skorzystania z praw określonych powyżej Klient powinien skontaktować się z administratorem danych osobowych.

INFORMACJA O WYMOGU PODANIA DANYCH

Podanie danych osobowych jest konieczne do oceny ryzyka i przedstawienia oferty (ubezpieczenia, kredytu lub leasingu, certyfikatu energetycznego nieruchomości) oraz do zawarcia i późniejszej profesjonalnej obsługi umowy. Bez podania danych osobowych nie jest możliwe zawarcie umowy (ubezpieczenia, kredytu, leasingu) lub świadczenia usługi pośrednictwa w sporządzeniu certyfikatu energetycznego. Podanie danych osobowych w celach marketingowych jest dobrowolne.